نصب و راه اندازی دستگاه ها

راه اندازی بخش آموزش دستگاه ها برای پرسنل همکاران محترم در دفتر مرکزی شرکت

توسعه انبار فنی قطعات

ارتقا و توسعه انبار فنی قطعات فنی تمامی دستگاه های وارد شده توسط شرکت کاوا چوب

توسعه واحد خدمات پس از فروش

ارتقا و توسعه واحد خدمات پس از فروش در طبقه سوم ساختمان کاوا چوب